درس های با حال ابزاردقیقی ۳

دسته بندی مطالب

درس های با حال ابزاردقیقی ۳
درس های با حال ابزاردقیقی ۳

تبدیل بین واحدهای اندازه گیری ناهمگن مشکل بسیاری از مهندسین و دانشجویان علوم مهندسی است مثلاً واحدهای امپریال ماننده پوند پاسگال و غیره در آمریکا مرسوم است ولی در بیشتر نقاط جهان سیستم متریک وجود دارد برای کاهش این مشکل با استفاده از جداول طراحی شده می توان یک واحد اندازه گیری را به واحد دیگر تبدیل کرد مثلاً جدولی که یک سمت آن یک واحد ثابت و سمت راست آن انواع واحدهای مشابه وجود دارد که مشکلات اساسی در این جداول وجود دارد که میزان مقدار نوشته شده در دقیق با مقدار مورد نظر ما نیست روش بهتری برای تبدیل بین واحدهای مختلف وجود دارد  آن کسرهای واحد گفته می‌شود.

 

 

فرمول های تبدیل دما

توجه: همه ضرایب تبدیل داده شده برای دما دقیق هستند، نه تقریبی.

oF = (oC) (9/5) + 32

oC = (oF - 32) (5/9)

oR = oF + 459.67

K = oC + 273.15

 تبدیل های واحد و ثابت های فیزیکی 

 

فاکتورهای تبدیل فاصله

توجه: همه ضرایب تبدیل داده شده برای فاصله دقیق هستند، نه تقریبی.

1 اینچ (اینچ) = 2.54 سانتی متر (سانتی متر)

1 فوت (فوت) = 12 اینچ (اینچ)

1 یارد (یرد) = 3 فوت (فوت)

1 مایل (مایل) = 5280 فوت (فوت)

 فاکتورهای تبدیل حجم

توجه: تمام فاکتورهای تبدیل که با حروف پررنگ نشان داده شده اند دقیق هستند، نه تقریبی.

1 گالن (گال) = 231.0 اینچ مکعب (in3) = 4 لیتر (قوت) = 8 پینت (pt) = 16 فنجان = 128 مایعاونس (fl. oz.) = 3.7854 لیتر (l)1 میلی لیتر (ml) = 1 سانتی متر مکعب (cm3)

 

ضرایب تبدیل برای سرعت

توجه: تمام فاکتورهای تبدیل که با حروف پررنگ نشان داده شده اند دقیق هستند، نه تقریبی.

1 مایل در ساعت (میلی بر ساعت) = 88 فوت در دقیقه (فت / متر) = 1.46667 فوت در ثانیه (ft/s) = 1.60934

کیلومتر در ساعت (کیلومتر در ساعت) = 0.44704 متر در ثانیه (m/s) = 0.868976 گره (گره - بین المللی)

 

ضرایب تبدیل برای جرم

1 پوند جرم (پوند متر) = 0.4535924 کیلوگرم (کیلوگرم) = 0.031081 راب

2.4.7 ضرایب تبدیل نیرو

1 پوند نیروی (lbf) = 4.448222 نیوتن (N)

1 کیلوگرم نیرو (kgf) = 9.80665 نیوتن (N)

 

فاکتورهای تبدیل برای مساحت

توجه: تمام فاکتورهای تبدیل که با حروف پررنگ نشان داده شده اند دقیق هستند، نه تقریبی.

1 هکتار = 43560 فوت مربع (ft2) = 4840 یارد مربع (yd2) = 4046.86 متر مربع (m2

 

همانطور که در فرمول های بالا مشاهده می کنید به ترتیب فرمول های تبدیل دما را می بینید که نشان دهنده واحد دمای فارنهایت سی سانتی گراد و و کا کلوین است در این جا مشاهده می‌کنیم که مقدار درجه حرارت بر اساس سانتیگراد ضربدر ۹ تقسیم بر ۵ به علاوه ۳۲ فرمولی است که میزان فارنهایت را به شما نشان می دهد که در قسمت ۲.۴ تبدیل واحد های ثابت فیزیکی را می بینید فاکتور های مانند تبدیل فاصله ـ یک اینچ برابر است با ۲.۵۴ سانتی‌متر همچنین یک بود برابر است با ۱۲ اینچ

فاکتورهای تبدیل حجم هم به همین شکل می باشند یک گالن برابر است با ۲۳۱ اینچ مکعب یا ۴ لیتر آب برابر است با ۱۲۸ کاپ هر اونس برابر است با ۳.۷۸ همه این تبدیل ها به ما کمک می‌کند که واحدهای اندازه گیری را برای انواع فرایند استفاده کنیم در صنعت نفت و گاز در ایران بیشتر از ترکیبی از متریک و ایمپریال استفاده می شود مثلاً در واحدهای اندازه گیری فشار بیشتر فشار های خوانده شده به صورت متریک و بار یا سانتیمتر بر کیلوگرم بر سانتی متر می باشد  در واحدهای اندازه گیری فیزیکی از سیستم‌های ایمپریال استفاده می‌شود که آنها را بر اساس اینچ می خوانند ولی مهندسان ابزاردقیق در ایران بیشتر اندازه گیری را بر اساس واحدهای متریک ماننده بار برای فشار سانتیگراد برای دما متر مکعب برای حجم و کیلوگرم بر ساعت برای جرم استفاده می کنند

 

انواع فشارها

 کیلو پاسکال که بر اساس فشار پاسکال استفاده میشود همانطور که قبلاً گفته شد مهندسان ایران رابطه صمیمی با واحد اندازه گیری فشار بار دارند هر ۱۰۰ کیلو پاسکال برابر است با یک بار در کنار این واحد کیلوپاسکال واحد دیگری به نام PSI  وجود دارد که معادل پوند بر اینچ مربع است واحد اینچ جیوهاین این.Hg in  همان واحد اندازه گیری اینچ درد دمای صفر درجه جیوه است واحد هایی همچون واحدهایی که در آن واحدهای تولیدی استفاده می شود بر اساس میزان فشار لوله باریکی است که با سطح فشار اتمسفر و فشار وارده در دو نقطه باعث حرکت سیال در لوله می‌شود میزان حرکت سیال در لوله به شما مسافت طی شده را بر اساس فشار آمده بر سیال آن محاسبه و تبدیل به یک واحد فشار می کند مثلاً واحد فشار۱۰mWc  همان واحد فشاری است که به آب با دمای ۴ درجه که آب در این دما چگالی شده است ۱۰ متر  مسافت حرکت کرده آب در لوله به شما میزان فشار را نشان می‌دهد فشاری که از فشار اتمسفر بالاتر بوده و بر آن غلبه می کند

 

 

 

مهندس ارشد ابزاردقیق 

سعید اشرف

 

پست قبلی
شركت تجهیز کاران فن کنترل تنها نماینده فروش کوبولد KOBOLD در ایران
پست بعدی
KOBOLD Messring GmbH

ارسال دیدگاه

پشتیبان وب سایت فن کنترل
فن کنترل

سلام 👋

چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم ؟